Positieve Gezondheid

Het gedachtegoed Positieve Gezondheid gaat over een bredere kijk op gezondheid. Positieve gezondheid gaat over hoe je veerkrachtig en betekenisvol kunt leven. Het begrip gezondheid bestrijkt immers een veel breder gebied dan alleen maar je lichamelijk functioneren. Positieve gezondheid gaat dus niet uit van ziekte en hetgeen niet goed gaat, het vertrekt juist vanuit hetgeen er wél goed gaat. Positieve gezondheid kijkt naar het lichamelijk, psychisch en spiritueel functioneren, als ook naar de kwaliteit van leven, maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren. Dit is vertaald in de 6 dimensies van Positieve Gezondheid:

Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zoveel mogelijk eigen regie te voeren.  Veerkracht dus!

Het houdt in dat je anders kijkt naar ‘of het goed gaat met iemand’:

 • Je gaat met mensen verkennen wat belangrijk voor ze is.
 • Je kijkt of er (verander)wensen zijn of wat iemand aandacht wil geven.
 • Je coacht hen om te komen tot concrete, haalbare kleine stapjes richting hun doel en die ze zelf gaan zetten.

Het gedachtegoed Positieve Gezondheid leeft in Nederland, Limburg is hierin koploper. Er wordt steeds vaker in organisaties, maar ook in de wijk, gewerkt vanuit Positieve Gezondheid.
Vanuit mijn passie om mensen gezond en lekker in hun vel te houden ben ik vanaf het eerste uur in 2017 actief ambassadeur Limburg Positief Gezond. Vervolgens ben ik opgeleid tot gecertificeerd Institute for Positive Health (iPH) Trainer Positieve Gezondheid, Implementatiecoach Beweging Limburg Positief Gezond en Fontys Pro Health en ik begeleid intervisies.


Training Positieve Gezondheid
volgens de richtlijnen van iPH:

Als iPH trainer verzorg ik de Training Werken met Positieve Gezondheid, dit bestaat uit deel I en deel II (lees onderstaand verder). Het zijn interactieve en inspirerende werksessies waarin het samen kennis en ervaringen delen centraal staan.

Training Werken met Positieve Gezondheid

I. Iedereen start met de Introductie Positieve Gezondheid

De Introductie Positieve Gezondheid is de basis van Werken met Positieve Gezondheid. De introductie bestaat uit twee cursusbijeenkomsten van 1,5 uur per keer:

 • Online, dan heb je geen reistijd
 • Live, op locatie

Elke deelnemer ontvangt tijdens deze introductie het ‘Handboek Positieve Gezondheid in de Huisartspraktijk’, een inspiratiebron voor alle professionals.

Investering
Tijd: Minimaal 5 uur inclusief de twee bijeenkomsten.
Kosten: €   per persoon. In company €  groep met maximaal 12 deelnemers. Als geregistreerd CRKBO docent is er voor bepaalde organisatie is btw-vrijstelling.

II. Daarna volgt het specifieke deel met je gekozen leerroute Positieve Gezondheid.

De training Werken met Positieve Gezondheid heeft vier leerroutes.

 • Zorgen voor mensen

Je werk richt zich niet op consultgesprekken, je voert gesprekken met patiënten / cliënten, je bent bijvoorbeeld mantelzorger of je werkt in de zorg.

 • Gesprekken voeren

Je wil Positieve Gezondheid als basis gebruiken in het voeren van gesprekken, in je werk. Je voert consultgesprekken, intakes.

 • Implementatie in de organisatie

Dit is als je het concept wilt inbedden in een organisatie. Je bent bijvoorbeeld beleidsmedewerker, manager, projectleider.

 • Werken met groepen

Als je het concept wilt toepassen in het werken met groepen. Dit kan bijvoorbeeld als welzijnswerker op het gebied van welzijn, bewegen, cultuur of onderwijs als docent of leerkracht.

Investering
Tijd:
Elke leerroute bestaat uit vier werksessies van 2,5 uur per keer. Daarnaast heb je tijd nodig voor zelfreflectie en om wekelijks te oefenen en ervaringen op te doen.
Kosten: €   per persoon. In company €  groep met maximaal 12 deelnemers. Als geregistreerd CRKBO docent is er voor bepaalde organisatie is btw-vrijstelling.

Certificering
Na het afronden van de introductie en één van de leerroutes krijg je het officiële iPH certificaat ‘Werken met Positieve Gezondheid’.

Accreditatie
De training bestaande uit de introductie en een leerroute naar keuze is als één geheel vanuit iPH geaccrediteerd door:

 • Kwaliteitsregister V&VN (9 punten)
 • Verpleegkundig Specialisten Register (13 punten)
 • Keurmerk Fysiotherapie (15 punten)
 • Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (13,5 punt)
 • LV POH-GGZ (13 punten)
 • NVvPO (12 punten)
 • ABAN cluster 1, 2 en 3 (13 punten)
 • KNGF (accreditatie aangevraagd)

Training Positieve Gezondheid
volgens de richtlijnen van 
Limburg Positief Gezond en  Fontys Pro Health:

Dit is (vooralsnog) bedoeld voor alle Limburgers en is gesubsidieerd door de Provincie Limburg.

De beweging Limburg Positief Gezond heeft samen met opleider Fontys Pro Health een unieke opleiding gemaakt: de blended training Positieve Gezondheid. Om het gedachtegoed zich te laten verspreiden als een olievlek bied ik binnen de provincie Limburg als implementatiecoach Limburg Positief Gezond en Fontys Pro Health de blended learning aan.

Deze training is voor iedereen die meer wil weten over het werken met Positieve Gezondheid en hier in de praktijk mee aan de slag wil gaan. In de training doe je als cursist ervaring op in het werken met het concept Positieve Gezondheid en ontwikkel je een eigen stijl om Positieve Gezondheid een plek te geven in de dagelijkse praktijk. De blended learning Positieve Gezondheid bestaat uit een e-learning in combinatie met twee reflectiebijeenkomsten (vier uur per keer). Aan de e-learning is een platform gekoppeld waar je andere cursisten virtueel kunt treffen en ervaringen kunt delen. In de reflectiebijeenkomsten ga je met elkaar de diepte in over het gedachtegoed en de toepassing ervan. Het zijn interactieve sessies met veel samen kennis en ervaringen delen, inspirerende opdrachten en vooral veel oefenen.

Investering
Tijd:
 met de elearning
Kosten: speciaal voor deelnemers van Limburg Positief Gezond € 50,- per persoon.

Certificering
Na afronding van de elearning en de twee reflectiebijeenkomsten ontvang je een Certificaat, uit naam van de Beweging Limburg Positief Gezond, Fontys Pro Health en de provincie Limburg.

Accreditatie
Voor deze blended learning is accreditatie verleend door:

 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
 • Keurmerk Fysiotherapie therapeutenregister
 • Nederlandse Vereniging voor Praktijk Ondersteuners (NVvOP)
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
 • ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici)
 • KABIZ – Leefstijlcoaches (BLCN)
 • Keurmerk Fysiotherapie therapeutenregister
 • Registerplein

Hoe is het nu met jouw gezondheid?
Om te kijken hoe je ervoor staat, kun je op de site van iPH digitaal het Spinnenweb invullen. De gestelde vragen zijn heel toegankelijk, je gegeven antwoorden worden voor jou in een overzichtelijk diagram, in het spinnenweb, gezet.

Na het invullen zie je in het spinnenweb je gezondheidsoppervlak. Wat valt je op?
Als je hier ondersteuning, professionele begeleiding wenst, neem dan gerust contact met mij op!

Positieve Gezondheid claimt niet voor iedereen onmiddellijk inspiratie te bieden. Integendeel, het concept werkt alleen voor mensen die dit echt willen. Het gaat namelijk niet om moeten, je kunt het evenmin iemand opleggen. Er is ook geen volledig uitgewerkt protocol. Het kost misschien wel even wat tijd, om deze kijk op gezondheid eigen te maken. Het verbreden van je visie op de eigen gezondheid sterkt het besef dat er veel meer factoren zijn dan alleen maar ‘ziekte’ die jouw gezondheid bepalen. Zelfs met de diagnose van een ziekte, is er altijd nog een heel groot gebied waarin je gezond bent.

 

En jij? Wat ga jij doen voor je Positieve Gezondheid?

Wil jij en of je organisatie deelnemen aan een Workshop, inspiratiesessie of aan Werken met Positieve Gezondheid?

Wil je maatwerk Werksessies voor jouw organisatie?

Neem gerust vrijblijvend contact met me op!