Triple Moon Coaching & Training

Mijn bedrijf  heet “Triple Moon Coaching & Training”. De Triple Moon heb ik ontleend aan de symboliek van de drie belangrijkste maanfases: de wassende maan, de volle maan en de afnemende maan.

Ik gebruik de maanfases als metafoor voor de levensfases: de wassende maan staat voor het verleden, de volle maan voor het heden – het nu, en de afnemende maan voor de toekomst.

De fase van de volle maan is het grootste, dit past bij de belangrijkste fase het NU, het heden. We leven in het heden, niet in het verleden of in de toekomst. Het moment is vluchtig, leven in het heden is erkennen en accepteren dat de tijd verstrijkt, dat het verleden achter ons ligt en de toekomst hypothetisch is. Dit heden, het NU, is waar we ons bevinden. Leven in het heden betekent uitgaan van het voorbijgaande moment als grondslag van het bestaan, accepteren wat op je pad komt van wat je niet kunt veranderen. Leven in het NU gaat over opmerkzaamheid. Om je leven ten volle te kunnen ervaren is het van belang volledig bewust en opmerkzaam te zijn.

Wil je meer lezen over de verschillende fases van de maan? Klik dan hier.