de Quickscan Organisatie in Balans™

Vitale, gelukkige en bevlogen medewerkers vormen het kloppend hart van elke organisatie. Vitale teams dragen bij aan een vitale organisatie. Echter, een integrale aanpak is nodig om tot diepgaande en duurzame gedrags- en cultuurverandering te komen. Dat betekent dat je ook op strategisch en tactisch niveau naar de organisatie als geheel moet willen kijken.

Bijvoorbeeld: vitale medewerkers die werken in een organisatie waar leiderschap en duidelijke doelstellingen ontbreken, waar slecht met elkaar wordt gecommuniceerd of waar men zich niet gewaardeerd voelt, kunnen hierdoor alsnog opbranden. In een vitale organisatie staan bevlogenheid, vitaliteit en geluk van medewerkers hoog op de agenda. Ze vormen een integraal onderdeel van de missie, de strategie, de bedrijfsvoering en dagelijkse operatie en lopen de leiders binnen de organisatie op het terrein van vitaliteit voorop.

Krijg je als werkgever er niet de vinger achter waardoor er een groot ziekteverzuim is, er een slechte werksfeer heerst? Dan kan ik in een kort tijdsbestek (1 dagdeel) het uniek instrument de Quickscan Organisatie in Balans™ aanbieden. Dit is een vijf-dimensionale scan gericht op de factoren die samen de vitaliteit bepalen van ieder team, afdeling of de organisatie in zijn geheel. In een spelvorm begeleid ik het interactieve proces van de Quickscan.

Wat levert de Quickscan op?

  • Bewustzijn van de “vitaliteit” van de organisatie;
  • Inzicht in de kernoorzaken van problemen binnen de organisatie;
  • Geen advies van buitenaf, maar inzicht van binnen uit;
  • Duidelijkheid over hoe de vitaliteit van de organisatie verbeterd kan worden;
  • Draagvlak onder de medewerkers, zicht op de pijnpunten, duurzame oplossingen;

Werkwijze

  • Er wordt gestart vanuit een gezamenlijk ervaren probleem binnen de organisatie   (bijvoorbeeld hoog ziekteverzuim of teruglopende resultaten)
  • Met behulp van de Quickscan wordt snel helder wat de belangrijkste kernoorzaken  zijn van dit probleem;
  • Vervolgens krijgen de deelnemers zicht op de gewenste situatie als deze kernoorzaken worden weggewerkt;
  • Tot slot heeft men helder voor ogen wat nodig is om de nieuwe situatie te realiseren.

Heeft jouw organisatie een hoog ziekteverzuim, teruglopende resultaten, een groot verloop?

Heb je behoefte aan een sturende hand en een frisse blik?

Neem dan contact met me op! Ik ben officieel gecertificeerd Quickscan Trainer Organisatie in Balans™

download hier meer informatie over de Quickscan