Blog: Z I J N met Tao, door Mirjam van der Meij

04-01-2021

 

“Niets doen”, “leegte”, “niet handelen”, “zonder inspanning” hebben in de Nederlandse taal een negatieve bijklank. In Tao zijn deze begrippen het summum voor je staat van z i j n. Het heeft alles te maken met taal, aan woorden verbinden we betekenis. Voor Tao zijn geen woorden te vinden, met taal kun je het niet bevatten. Het gaat om het luisteren tussen de woorden, verwonder je alsof je de wind hoort waaien en het water hoort stromen. Verwondering geeft je inzicht in wie je werkelijk bent.

In mijn atelier staat een speciaal kastje, dit kastje met 3 lades heb ik turquoise geschilderd. In de lades heb ik verschillende kaarten-decks en doosje met kaarten liggen. Het zijn geen gewone kaartspellen waar ik het over heb, want ik houd niet van gezelschapsspelletjes. Ik heb verschillende zoals mindfullness kaarten, meerdere tarot-decks, coachkaarten, godinnenkaarten, en verschillende sets inspiratiekaarten met en zonder foto’s en met teksten. Al die kaarten vind ik super inspirerend, met deze kaarten haal ik de antwoorden op die al lang in mij zitten. Tevens gebruik ik deze kaarten nu als ik zelf met een levensvraag rondloop of als een vriend /vriendin in een lastige situatie zit, of met een probleem zit, of zomaar, gewoon omdat we ons gelukkig voelen. De verzen / teksten geven je een handvat over waar je op dat moment staat.

Voor het trekken van een kaart heb ik altijd een soort ritueeltje. Ik word eerst stil, een soort innerlijke rust zoek ik dan op. Ik laat bewust mijn ademhaling rustig worden en hierdoor verlaagt mijn hartslag zich. Dan leg ik de kaarten meestal in een waaiervorm voor me neer op tafel. Met mijn ogen dicht probeer ik te voelen waar de kaart zit die mij roept en aantrekt. Dan open ik mijn ogen en kies ik de kaart. Ik pak de kaart in mijn hand en lees aandachtig de tekst en laat die op me inwerken. Het gaat dan niet om de woorden die ik lees, het gaat om de ervaring / het gevoel dat ik krijg bij het lezen van de tekst. Meestal is dat dan genoeg. Soms lees ik in het bijbehorende boek wat er nog meer over mijn getrokken vers wordt verteld. En ook hier ervaar ik wat dat in mij doet. Hierbij is het ook belangrijk om jezelf open vragen te stellen over je situatie. Wat voel je, wat is er, wat wil je?
Het is heel helpend om een kaart te kiezen en om die dan voor een aantal dagen ergens zichtbaar neer te zetten in je huis. Elke keer dat je die kaart ziet, laat je de woorden klinken in je hart en laat je de ervaringen door je heen gaan. Door dit te doen, wordt je begrip steeds groter. Je hebt een specifiek begrip nodig voor de teksten. En dit heb ik ervaren. Heel wat jaren geleden heb ik Tao kaarten aangeschaft. Ik leek er toen niets mee te kunnen. Alsof ik niet begreep waar het over ging, ik kreeg het niet te pakken. Als ik terug kijk naar mijn leven toen, is het nu voor mij wel duidelijk waardoor dit niet kon resoneren met mij. In die tijd had ik totaal geen verbinding met mijn innerlijk stem. Ik zat compleet in mijn hoofd, en mijn hart had ik gesloten. Jaren lang hebben de kaarten onder in een la gelegen. In die jaren daarna heb ik mijn leven doorleefd, ik ben veranderd, ik heb geleerd om zuiver intenties te zetten en ik heb geleerd de verbinding te maken met mijn hoofd, hart en buik. Ik zeg “geleerd”, want dit is iets wat ik zeker zelf had kunnen bedenken. Dit is iets wat ik jou ook graag wil leren. Al met al was het een heel proces. Die tao-kaarten was ik in de tijd vergeten. In 2019 ben ik fanatiek begonnen met het beoefenen van Tai Chi. Toen werd het mijn tijd om die kaarten opnieuw tegen te komen. Ik heb het lezen van de kaarten opgepakt en het was of er een bekende wereld voor me openging. Ik heb nu begrip voor wat ik ervaar als ik de teksten lees.

Het taoïsme is een Chinese filosofische/religieuze stroming gebaseerd op ‘het boek de Tao Te Ching van wijsgeer Lao-tse. De Chinese begrepen spreek ik uit op zn Nederland, de uitspraak in het Chinees is echt anders. Lao-tse leefde ongeveer (600-500 v.Chr. Volgens sommige historici heeft hij  nooit bestaan en zeker is is dat het niet duidelijk wie dit boek voor vrede en inspiratie heeft geschreven. De teksten zijn een samenvoegsel van meerdere anonieme schrijvers. De teksten zijn meerdere keren herschreven en in verschillende versies uitgekomen en ze zijn belangrijk voor politiek en religie geworden. De originaliteit en de schrijvers van het boekje Tao te Ching zijn niet meer te achterhalen.

Recent heb ik een hele luxe uitgaven van boek Tao Te Ching, de kunst van Harmonie, cadeau gekregen, hierin staan de 81 verzen over Tao: de dingen zoals ze van nature zijn, en over Te: hoe je in harmonie bent met het leven. Ching betekent “heilig boek”, dat woord is rond 618-900 na chr aan de titel vastgeknoopt. Sinds de 1e eeuw voor Christus is de tekst ingedeeld in de 81 verzen. 81 is een magisch getal in de Chinese Kosmologie. Er is geen begin en geen einde of rangschikking van de verzen.

Onderstaand kun je de legende over Lao-tse lezen:

In het Chinese dorp Chu J’en in de provincie Hunan staat op 14 september in het jaar 604 voor Chr. een vrouw onder een pruimenboom. Plotseling grijpt ze zich stevig vast aan de boom en ze bevalt ter plekke van haar zoontje, Lao-tse dus. Hij is 81 jaar geleden verwekt, toen zijn moeder als maagd naar een vallende ster stond te kijken. Zijn moeder is bij de bevalling overleden. Lao werd bij zijn geboorte meteen wees. Hij was een bijzonder intelligent kind, pas geboren kon hij meteen al praten. Hij wees naar de pruimenboom en gaf aan dat hij naar die boom genoemd wilde worden. Pruim in het Chinees is “Li”, Onze Li had bij zijn geboorte nogal lange oren had, oor heet in het Chinees “Erh”, en dus werd hij Li-Erh genoemd. Vanaf zijn geboorte had hij ook wit haar, hierdoor leek hij op een oude meester. Als snel veranderde zijn naam in Lao-tse, want dat betekent oude meester. Met zijn wijsheid heeft hij op jonge leeftijd boeken gelezen over yin en yang en over de oerkrachten van het universum. Een beroemde wijsgeer uit die tijd, Confucius, vergeleek Lao-tse met een draak die op de wind en wolken ten hemel stijgt. Zo’n vergelijking was een grote eer.
Lao-tse heeft gewoond in de hoofdstad Luoyang. Op 160 jarige leeftijd heeft hij de stad verlaten om te gaan sterven in de bergen. Op de rug van zijn buffel begon hij aan zijn laatste reis richting Tibet. Het was een vermoeiende tocht door hoge bergen en bergpassen. Hij hield pauze en ontmoette daar de grenswachter Jin Hsi.  De grenswachter heeft de oude man gesmeekt om zijn wijsheden op te schrijven, zodat hij als hij de weg kwijt zou zijn, het pad terug zou kunnen vinden. In drie dagen heeft Lao-tse de Tao te Ching geschreven.

Aldus de legende.

Schrijven deden ze in de tijd in China nog niet op papier, ze schreven op reepjes van bamboe. Die zaten aan elkaar vast en ze konden net als een luxaflex open en dicht gevouwen worden.

Het begrip Tao is niet te vertalen, omdat ieder woord meteen ook een begrenzing heeft. Tao is onbegrensd en eeuwig, beter gezegd tijdloos. Het is het oerprincipe, de basis van alles. Ieder wezen is één met de Tao. Dit sluit aan bij het idee van ‘alles is één’, wij zijn allemaal één energie samen met het universum. Alles houdt verband met elkaar in een voortdurende stroming van kosmische energieën. Hierin is de onveranderlijkheid in verandering belangrijk. Het taoïsme zegt ‘gewoon’ mee te gaan in het voortdurende proces van verandering.
Het is het hoe en waarom, het onzichtbare zichtbare, het oneindige, de stilte en al het leven, het niets en het alles. We leven in het heden, niet in het verleden en niet in de toekomst. Het is accepteren dat het verleden achter ons ligt, en dat de toekomst hypothetisch is. Alles gaat voorbij, ook dit moment in het nu waar je nu bent. De tijd verstrijkt, het moment is vluchtig. Je bevindt je in het nu, dat is waar jij nu bent. Je weet niet zeker of er een morgen komt. Het is accepteren wat op je pad komt en bewust, alert leven.

Het boek Tao te Ching gaat over jouw reis naar binnen. Het is een praktische gids om jouw innerlijke natuur te leren kennen. Door de woorden van de Tao krijg je dieper inzicht in de aard van de dingen. Terwijl je je opent voor Tao, open je je ook voor het bestaan, voor het leven. Als je je naar binnen keert, maak je een reis dwars door jezelf heen, dwars door de tijd. Je gaat de relatie tussen het universum en je eigen menszijn ervaren. Deze relatie is de basis van Tao, je wordt je bewust, je wordt alert en het heeft een helende werking op jou. Je beloopt de eenvoud van de weg. Een van de betekenissen van het woord Tao is dan ook “de weg”, “het pad”. Maar het is niet een weg die je moet volgen. Je hoeft de Tao helemaal niet te volgen, je hoeft het pad niet af te leggen, want de Tao is er en jij bent er ook al. Tao betekent ook alle wegen en zelfs geen weg. Tao heeft betrekking op ons zijn, maar ook op het geheel van wat dan ook, Je zou het ‘de geest erachter’, de intentie, kunnen noemen. Overal om je heen is Tao, is de natuur, je ziet het terug in planten, het stromende water, de sterren aan de hemel. Het beslaat al je zintuigen, horen, zien, voelen, proeven, intuitie. De Tao is alles en niets. Het is een manier van zijn, je innerlijke wijsheid, de natuur, jouw natuur.

Het is van belang dat je tijdens het lezen van de verzen tussen de woorden luistert en voelt wat het diep in jouw innerlijk doet.
Tao is wat je kent en waar geen woorden voor zijn, met taal kun je het niet bevatten.
Hier gaat vers 14 over: het onkenbare

Ik citeer uit het boek Zi, Lao, Tao te Ching. Librero, 2019

Dat waar je naar kijkt, maar niet kunt zien
Heet ver weg

Dat waar je naar luister, maar niet kunt horen

Heet verheven

Dat wat je aanraakt, maat niet kunt voelen

Heet verfijnd

Drie die wij niet kunnen onderscheiden.

Omdat wij drie als één ervaren,

Is de verhevenheid onder sprankeling,

Is de diepte zonder duisternis.

Als een snoer is het naamloos.

En heeft het geen natuurlijke vorm.

We noemen het de staat van zijn die niet is,

En dus niet voorkomt als natuurlijke vorm.

Dit noemen we wanordelijk en niet omlijnd

Van voren is geen hoofd te ontwaren,

Een achterzijde ontbreekt om te volgen.

Wie langs oude wegen,

zijn huidige bestemming bereikt,

Heeft de oorsprong van de weg leren kennen.

Dit heet de geschiedenis van een weg.

 

Laat dit even op je inwerken. Wat doet dit met jou? Wat voel je, wat ervaar hierbij? Wat hoor je tussen de woorden?

 

De weg van Tao is jouw pad dat jou naar binnen leidt. Het is heel duidelijk jouw pad, niet het pad van een ander, het is echt jouw persoonlijk pad. Dit pad leidt jou naar je ware zelf, naar je ware natuur. Dit pad dien je alleen te lopen, het is jouw persoonlijke reis naar binnen. Het kan een moeilijk te begaanbare weg zijn. Op lastige momenten, stel je dan voor dat je een rivier bent die als vanzelf een weg vindt en naar de zee stroomt. Net als die rivier neemt de Weg van Tao je mee naar binnen en dan word je leeg. De leegte heb je nodig om te ervaren dat het leven door je heen stroomt. Het is ervaren wat het is om te bestaan. Hier kun je vertrouwen ervaren, dit gevoel komt vanuit het diepst van je hart.

We zijn aangewezen op onze zintuigen voor waarneming. We kennen het verleden, het nu. We denken het verleden te kennen, kennen we het verleden wel? Als ons verleden een leidraad biedt, volgen wij een oude niet meer gebruikte weg. Je gaat in het nu op zoek naar een handvat dat jou helpt in het Nu. Als je deze hebt gevonden, is dat het bewijs dat dit handvat al als mogelijkheid aanwezig was. Je weet nu hoe je vroeger handelde. Een handvat die jou een oplossing biedt voor je huidige situatie, is een juiste.
Het is belangrijk om te  z i  j  n waar je in het nu bent.

De wereld is het resultaat van een spontane en voor altijd doorgaande evolutie van kosmische energie en materie, ook wel qi genaamd. Wanneer je voelt dat er een te grote afstand is tussen jou en de natuurlijke wereld, herinnert Tao te Ching je eraan terug te keren naar en mee te gaan met het leven, dus niet om te strijden tegen het leven. Het boek inspireert je tot bewust, alert leven.
Als Tao met jou resoneert, dan voel je dit tot in je hart.

Ik realiseer me dat dit verhaal over Tao abstract kan overkomen. Je kunt deze blog een paar keer over lezen. Ik heb er ook een podcast over opgenomen, als je deze een paar keer luistert, komt het begrip vanzelf, zeker als het jouw tijd er voor is. Het gaat er om om het begrip te krijgen tussen de gesproken woorden. Het gaat over jouw zijn, in volmaakte stilte, stilte in beweging. Het gaat over nadenken over het grote mysterie van het leven. Hier is geen tijd, het gaat dwars door de tijd.

Het woord Tao heeft nog meer betekenissen. Tao is de oorsprong van alles. Alle leven beweegt zich vanuit Tao naar Tao toe. Tao staat ook voor natuur, de energie van alles dat groeit, de natuur om je heen en de natuur in jou. En het staat voor jouw levensenergie, jouw innerlijke natuur. Die natuur is altijd aanwezig in alle mensen. Je innerlijke natuur sluit aan bij jouw reis naar binnen, het is het op zoek gaan naar jezelf.

Het woord Te staat voor je staat van zijn waar Tao zich doorheen beweegt. Om Te te ervaren kun je het beste een visualisatie doen: visualiseer je dat je een holle riethalm bent. Zie het voor je en voel het. Het waait om je heen, hoor de wind waaien in je oren. Die wind blaast door je holte heen. Voel dit. Dit is “niets doen” en jezelf toestaan er gewoon te z i j n. Er gewoon z i j n ontstaat niet vanzelf, dat dien je in te oefenen. Z i j n is het niets doen, loslaten, de wind door je heen laten blazen.
Jezelf zijn, jezelf kennen is jouw natuur. Je leeft pas echt als je beseft wie je bent. Luister naar jouw innerlijke stem en vertrouw op die stem. Luister naar je hart en laat je door de verzen van Tao aanraken.

Ik kan dit mogelijk beter aan je uitleggen met de visie van Lao-tse op agressie en met het uitleggen van het begrip Wu Wei. Volgens Lao bereik je niets met agressief gedrag of agressieve taal. Want elke actie lokt een reactie uit bij de ander. Elke uitdaging geeft een respons. Bijvoorbeeld als je een honingbij slaat, dan zal hij je steken. Elk bedreigd dier zal gaan vechten. Dit geldt voor ons mensen dus ook. Volgens Lao-tse kun je in bedreigende situaties het beste niets doen. Hij noemt dat Wu Wei, het betekent “niet handelen”. Wu wei is de dingen met rust laten. Wu wei is een energiestroom vanuit je hart die constant in beweging is en verandert, en tegelijkertijd volkomen ontspannen is. Het is het durven z i j n zonder inspanning en je te laten meeslepen in het bestaan. Natuurlijk heb je je voorkeuren en raken dingen je. Het stromen van de energie is als het stromen van de rivier en het laten waaien van de wind. Jouw gevoelens laat je gelijk aan de stromende rivier en de waaiende wind door je heen stromen. Probeer te z i j n zonder inspanning, geef het leven de ruimte en houd je op de achtergrond, Want immers, zoals Lao-tse hier nog aan toe voegt: niets is van jou, je bezit niets, je hebt dus niets te verliezen.

Dit is waar vers 43 over gaat: Wu wei
Ik citeer uit het boek Zi, Lao, Tao te Ching. Librero, 2019

Wie de minste weerstand biedt in de wereld

Loopt de meest standvastige met soepele pas voorbij

Dat wat zonder aanwezigheid is, begeeft zich in dat wat zonder ruimte is.

Deze voorbeelden leren mij wat het voordeel is om vrij te zijn van denkbeelden in mijn handelen.

Een leer die niet in woorden is gevat,

Handelingen die niet door denkbeelden zijn bepaald,

Is wat slechts weinigen bereiken.

Als je energie stroomt, dan voel je je gezond. Heb je energetische blokkades, dan voel je je moe, futloos, ziek. Tao gaat over de stroom van je energie. Acupunctuur en Tai Chi haken hier naadloos aan. Gezien mijn interesse in Tao zal het je niet verbazen dat ik Tai-Chi doe. Bij de beoefening van Tai Chi maak je een opeenvolging van elementaire lichaamsbewegingen, dit zijn balans oefeningen in cirkelvormige elegante bewegingen. Je verbindt gedachten, energie en je hart. Alles doe je vanuit rust, beheerst en langzaam. Met de bewegingen creëer je een vrije energiestroom en kun je de energie “chi” opwekken. Hiermee ervaar je de principes van Tao fysiek.

Het lezen van de verzen van Tao te Ching vragen van jouw tijd en ruimte. Je kunt de teksten niet even snel lezen en verder gaan met een gejaagd bestaan. Laat je mee slepen met de verzen door wat je ervaart en denk er niet te veel oer na. Laat de rivier stromen, laat de wind waaien. Als het geluid van het stromende water en van de wind je raakt, is het niet belangrijk om te weten waardoor het water stroomt, waardoor het waait. Laat je meeslepen en verwonderen want door verwondering krijg je inzicht in wie je werkelijk bent en kom je tot je innerlijke rust.

Tip van Mir
Het gaat allemaal over energie, Tao is voor mij helpend om mijn Oer-Energie te ervaren naast de andere juiste stappen die ik hierin inzet. Ik wil jou dat graag leren. Lees ook mijn ebook “ontdek je Oer-energie in 5 waardevolle stappen”. Je kunt dit gratis ebook aanvragen door te mailen aan info@triplemooncoaching.nl en ik mail je het ebook.

 

Bronnen en inspiratie:

Blakney, R. B., The way of life: Lao Tzu. Mentor, 1955
Hemenway, Priya, Wijsheid van de Tao. BZZToH, 2006
Kipfler, Barbara Ann, Mindfullness kaarten. Librero, 2009
La Fargue, Michael, The Tao of the Tao TeChing. SUNY, 1992
Martelaere, Patricia de, Taoïsme, de weg om niet te volgen. Ambo 2006
Perle, Kora; Deman, Li; Selbig, Brigitte; Falkenberg, Birgit, Wereldreligies. Könemann, 2002
Zi, Lao, Tao te Ching. Librero, 2019

 

Terug naar nieuws